Invertori povezani na mrežu za fotonaponske sisteme

Mrežni pretvarač napajanja (inverter) je jezgro svakog fotonaponskog sistema u pretvaranju sunčeve svetlosti u električnu energiju. Fotonaponski paneli proizvode jednosmernu struju koju inverter pretvara u naizmeničnu struju koja je potrebna za napajanje u javnu mrežu i za rad većine električnih uređaja.

U našem asortimanu nudimo sledeće brendove:

HUAWEI, Fronius, Solar Edge.

Za šta se koriste pretvarači snage?

DC napon solarne energije se karakteriše konstantnom jačinom i pravcem. Međutim, naizmenični napon je sinusoidan. Da bi se jednosmerni napon PV-a pretvorio u naizmenični napon, koristi se proces koji se naziva „modulacija širine impulsa“. U ovom procesu, jednosmerni napon se „seče“ i delimično okreće u svom pravcu. Impulsi koji nastaju seckanjem se zatim usrednjavaju i filtriraju. Ovo se radi uz pomoć složenih elektronskih kola. Kao rezultat, dobija se naizmenični napon na frekvenciji od 50 Hz.

Koje zadatke obavlja uređaj?

PV inverter se ne korisiti samo za proizvodnju naizmenične struje iz solarne energije. Još jedna važna komponenta uređaja je MPP praćenje. MPP je straćenica za Maximum Power Point. Električna svojstva fotonaponskog sistema se menjaju sa jačinom i smerom sunčevog zračenja i temperature. MPP praćenje osigurava da sistem uvek radi u optimalnom opsegu. Stoga je neophodno za efikasnost fotonaponskog sistema. Sunčeva energija se nikada 100% ne pretvara u električnu energiju. Današnja uobičajena efikasnost fotonaposnkih sistema je između 98% i 99%.

Koje vrste pretvarača postoje?

Ovo su klasifikacije za pretvarače:

 • Monofazni

  U jednofaznim uređajima, solarna energija se pretvara i predaje u električnu energiju kroz jednu liniju napajanja. Prema tome, jednofazni uređaji obično imaju manji izlaz. S druge strane, zahtevaju manje komponenti, što ih čini pristupačnijim.

 • Trofazni

  U trofaznim uređajima električna energija se transportuje preko tri voda. Time je moguće postići veće izlazne snage, bez upotrebe skupe, ultra-kvalitetne elektronike koja bi bila neophodna za postizanje istog izlaza sa jednofaznim rešenjem. Iz tog razloga, uređaji sa nazivnom snagom iznad 5 kW obično koriste trofazni pristup.

 • Inverter modula

  Za ovaj pristup, svaki modul fotonaponskog sistema ima svoj solarni pretvarač. U poređenju sa drugim uređajima, prilično je skup, ali nudi neke ključne prednosti. Sa modulskim pretvaračima, svaki modul fotonaponskog sistema može se kontrolisati pojedinačno. Ovo je korisno, na primer, u slučaju kvara. Pošto modulski pretvarači uglavnom ne proizvode nikakvu reaktivnu snagu, oni su odobreni samo za sisteme sa ograničenim kapacitetom.

 • String pretvarači

  Grupe solarnih modula su povezane u nizu (string), koji su povezani na jedan pretvarač. String inverteri se koriste za veće fotonaponske sisteme. Oni mogu da napajaju strujom jednu ili tri faze, jer proizvode i aktivnu i reaktivnu snagu.

 • Centralni inverteri

  Ovo su uređaju za velike komercijalne fotonaponske sisteme. Na njih se može povezati više od 12 strigova.

 • Hibridni inverteri

  To je kombinacija PV invertera i pretvarača baterija. Ovo rezultira većom sigurnošću napajanja.

 • Baterijski inverteri

  Ugrađuju se u sisteme spregnute naizmeničnom strujom za punjenje baterija.

Šta je važno pri izboru pretvarača?

Ako je moguće, fotonaponski sistem treba postaviti sa nagibom od 35° prema jugu. Ovo obezbeđuje najbolji prinos solarne energije. Međutim, izbor pravog solarnog pretvarača je takođe odlučujući za performanse sistema. Nazivna DC snaga solarnog sistema (zbirna snaga solarnih panela) može biti i do 20% veća od nazivne AC snage solarnog sistema (snaga invertera). Za veći odnos, sunčeva energija se ne može pretvoriti i stoga se gubi. Takođe je važno da se maksimalni jednosmerni napon PV sistema nikada ne prelazi dozvoljeni ulazni napon solarnog ispravljača.