Izgradnja solarne elektrane

Izgradnja solarne elektrane se odvija prema sledećim koracima:

 1. Obilazak lokacije
 2. Dajemo savete oko mogućih tehničkih rešenja
 3. Izrada idejnog rešenja
 4. Vršimo proračun snage solarne elektrane, proizvodnju električne energije i prihode od prodaje energije.
 5. Procenjujemo vrednost investicije i izračunavamo period povraćaja iste.
 6. Predstavljamo tehničko rešenje koje je najadekvatnije sa aspekta profitabilnosti.
 7. Obezbeđivanje uslova, saglasnosti, informacija i mišljenja
 8. Izrada projekata za izvođenje
 9. Montaža elektrane
  1. Montaža potkonstrukcije
  2. Pričvršćivanje fotonaponskih modula
  3. Pričvršćivanje invertera i razdelnih ormana
  4. Montaža priključno-mernog ormana
  5. Kabliranje
  6. Montaža kontrolnog sistema
 10. Tehnički pregled objekta i upotrebna dozvola
 11. Rešenje o priključenju na elektroenergetski sistem
 12. Priključenje solarne elektrane na mrežu, inspekcijski pregled
 13. Obuka korisnika za upravljanje solarnom elektranom
 14. Ugovor o kupoprodaji električne energije sa snabdevačem
 15. Zaključivanje ugovora o održavanju.