Solarni paneli za fotonaponske (PV)

Najvažniji element fotonaponskog sistema je solarni panel. Naš asortiman obuhvata proizvode zadnje generacije, pogodnih za fotonaponske sisteme bilo koje veličine i to od najprestižnijih solarnih kompanija: SUNTECH, LONGi, Jinko Solar, SoliTek,

Šta je solarni panel?

Solarni paneli, takođe poznati kao fotonaponski (PV) moduli ili solarni moduli, su osnovni elementi fotonaponskog sistema. Sastoje se od nekoliko fotonaponskih ćelija povezanih paralelno ili serijski. Ove ćelije proizvode energiju iz sunčeve svetlosti koja se pretrvara u struju.

Tehnologije koje se primenjuju kod solarnih panela

Tačan naziv solarnih panela zavisi od toga kako su konstruisane njihove pojedinačne PV ćelije. Ove ćelije se sastoje od poluprovodničkog materijala – monokristalnog ili polikristalnog. Monokristalna ćelija je napravljena od jednog (dakle: mono) poluprovodničkog kristala. Njegov veštački rast je složen, zbog čega su monokristalne ćelije skuplje od polikristalnih ćelija. Međutim, monokristalne ćelije imaju bolju efikasnost. To znači da proizvode više električne energije iz iste količine sunčeve svetlosti. Njihova maksimalna efikasnost je oko 22%. Sa druge strane, polikristalne ćelije se sastoje od nekoliko (dakle: poli) kristala. Jeftinije su u proizvodnji, ali imaju nižu efikasnost od monokristalnih ćelija. Njihova maksimalna efikasnost je 20%. Ova razlika često može biti presudna.

U solarnim panelima, ćelije su zaštićene od uticaja okoline folijom i staklenom pločom koja je okrenuta prema suncu. Pošto su ova dva sloja providna, sunčeva svetlost može nesmetano da prođe kroz njih i dospe do ćelija. Zadnja strana modula je takođe zaštićena od uticaja okoline, bilo staklenom pločom ili folijom. Oni se prema tome nazivaju staklo-staklo moduli ili moduli sa staklenom folijom.

Prinos, a time i količina proizvedene električne energije, može se povećati za oko 1% korišćenjem PERC tehnologije. PERC je skraćenica za “Passivated Emitter and Rear Contact”. Na poleđini solarnih ćelija nalazi se dielektrični aluminijumski sloj koji reflektuje svetlost koja je prošla kroz ćeliju neiskorišćeno, vrateći je u proces proizvodnje struje. Pored toga ova tehnologija omogućava iskorišćavanje infracrvenih talasa svetlosti koje ljudsko oko već ne vidi, nego registrujemo kao toplotu.
Kod bifacijalne PERC tehnologije, umesto zadnjeg aluminijumskog sloja nalazi se AI rešetka, zbog čega ćelija sa zadnje strane postaje transparentna što omogućava ćeliji da apsorbuje svetlost i sa zadnje strane, što doprinosi većoj proizvodnji struje.

Tehnologija polućelija znači da se ćelija raseče na dva dela i radna struja se prepolovi. Gubitak toplote na traci će se značajno smanjiti i efikasnost modula će se povećati za 2%. Pouzdanost modula se takođe povećava.